UpArt Festival

Musik- og Kulturfestival i Faxe Ladeplads
OBS: Generalforsamling 25/11-19 - 19:30
Læs mere: i nyheder (herunder)

UpArt Festival er en musik- og kulturfestival i Faxe Ladeplads som ønsker at skabe interesse og vække en nysgerrighed for kulturelle aktiviteter, og være med til at gøre vores kommune til et spændende sted at bo og være, ved at bevidstgøre børn og unge omkring musik, kunst og teater.

UpArt har altid brug for flere frivillige.

Du kan også donere til os.


Kontakt os via mail, på Facebook eller Instagram - eller klik på den orange knap for at læse mere.

Festivaler 2012-2019

Festival 2019

Festival 2019

Sommeren og UpArt Festival 2019 nærmer sig støt, følg med her, på Facebook og Instagram for nærmere information. Vi glæder os til at se Jer.

Festival 2018

Festival 2018

Klik her for at læse mere om UpArt Festival 2018

Festival 2017

Festival 2017

Klik her for at læse mere om UpArt Festival 2017

Festival 2016

Klik her for at læse mere om UpArt Festival 2016

Festival 2015

Klik her for at læse mere om UpArt Festival 2015

Festival 2014

Klik her for at læse mere om UpArt Festival 2014

Festival 2013

Klik her for at læse mere om UpArt Festival 2013

Festival 2012

Klik her for at læse mere om UpArt Festival 2012

Bileder fra 2018

Her kan du se udvalgte billeder fra UpArt Festival 2018
Gå til 'Festivaler' for at se flere billeder fra de sidste mange års UpArt festivaler.

UpArts bestyrelse

UpArts bestyrelse består af frivillige lokale borgere
Her kan du læse mere om hvem de er og hvad de laver for UpArt Festival.

Om UpArt

Om UpArt Festival

UpArt er en forening, som siden 2012 år blandt andet har lavet børne-, musik- og kulturarrangementer - altid første lørdag i juni. Desuden DM i tegning, for børn og unge i Faxe Kommune. Faxe Musikskole plejer, sammen med professionelle musikere at deltage og underholder til aftenen går på hæld. Der er desuden mulighed for, at deltage i forskellige kreative workshops i løbet af eftermiddagen.
UpArt er baseret på frivillighed og lokalt engagement og vi kan altid bruge flere hænder - kontakt os hvis du vil høre nærmere.
Hvis du vil donere til UpArt Festival, kan det gøres på kontonummeret, som ses her til højre.
TRYK HER FOR AT LÆSE MERE

Kontakt

  •   info@upart.dk
  •   Konto: 2320 0744592577 (Nordea)

Vedtægter for foreningen UpArt Festival

§ 1
a Navn : UpArt
b. Foreningens hjemsted er Faxe Ladeplads
§ 2
Foreningens formål er producerende kulturel virksomhed med lokal forankring, i særlig grad følgende:
• At skabe en årligt tilbagevendende kulturfestival for beboere i alle aldre i Faxe Kommune.
• At tilbyde beboere i Faxe Kommune mødet med levende musik, kunst og teater.
• At skabe interesse og vække en nysgerrighed for kulturelle aktiviteter og forhåbentlig på længere sigt være med til at gøre vores kommune til et spændende sted at være for de, der bor her.
• At skabe et koncentreret forum, hvor deltagerne føler skaberglæde i samvær med masser af andre børn, unge og voksne.
• At igangsætte initiativer, der kan berige og inkludere lokalsamfundets borgere, samt gæster i et kulturliv og opgradere kvaliteten i den kulturelle udvikling.
§ 3
a. Foreningens aktiviteter henvender sig særligt til borgere i lokal området.
b. Alle der kan tilslutte sig foreningens formål kan deltage.
§ 4
Der opkræves ikke kontingent. Der oprettes mulighed for donation via hjemmesiden.
§ 5
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. december, indkaldes med mindst 3 ugers varsel via bl.a. hjemmesiden. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis 3 medlemmer stiller krav herom. Indkaldelsen skal sendes ud en måned forinden. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§6
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og 0-2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.
§ 7
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen både af formand og kasserer. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
§8
Regnskabsåret er 1. December - 30. November. Foreningens formue opbevares i en anerkendt bank.
§9
Foreningens opløsning:
a: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
b: til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
c: Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til offentlige kulturelle formål der ligger i tråd med foreningens formål.
Generalforsamlingen nov. 2017

Kontakt

Her kan du kontakte UpArt Festival
Du kan også kontakte os via Facebook og Instagram.

Pressekit

Pressekit og -materiale kan rekvireres ved at trykke på følgende LINK.
Vi svarer meget gerne på spørgsmål. Skriv til os pr. mail eller på Facebook.